Privacy

Privacy

Deze website wordt geëxploiteerd door MPR Accountants B.V. statutair gevestigd te Zwijndrecht.

Tijdens uw bezoek aan deze website persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. MPR Accountants B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die MPR Accountants bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.